Me mbështetjen e Civil Rights Defenders dhe National Endowment for Democracy, muajin e kaluar Kosovo 2.0 ka udhëtuar në të gjithë vendin për te regjistruar tregimet e dymbëdhjetë aktivistëve dhe dhe vullnetarëve të rinjë. Si pjesë e të njejtit projekt, Kosovo 2.0 organizoi një seminar tre ditor mbi video production për shtatë vullnetarë dhe aktivistë në mes moshave 18-23, të cilët i kanë regjistruar tregimet e tyre për neve në formë të video raporteve.

Rezultatet e videove shprehin energjinë, pasionin dhe përkushtimin e të rinjëve për kauza të llojeve të ndryshme në Kosovë. Kosovo 2.0 i ka hartuar ato në një seri të cilën e kemi titulluar “ Aktivizmi Qytetar.” Këto video raporte dhe profile do të postohen për shikim në Kosovo 2.0 online në Video Booth më 30 prill, 2012.

Të hënën, 30 Prill bashkohuni me ne në shfaqjen e videove dhe koktejit në Dit e Nat nga 18:00 – 20:00. Kosovo 2.0 do të bëj një prezentim të shkurtër në lidhje me sfondin e projektit, si dhe do të shfaqen përzgjedhjet e projektit me videot më të mira. Meze e lehtë dhe pije do të shërbehen.

Shihemi aty!

With the support of Civil Rights Defenders and the National Endowment for Democracy, last month Kosovo 2.0 travelled across the country to record the stories of fourteen young activists and volunteers. As part of the same project, Kosovo 2.0 hosted a three day video production workshop for eight volunteers and activists between the ages of 18-23, who recorded their stories for us in the form of video reports.

The resulting videos celebrate the energy, passion and dedication of young people across Kosovo to causes of all shapes and sizes. Kosovo 2.0 has compiled them into a series we have titled “Civil Activism.” Our video profiles and reports will be posted for viewing on Kosovo 2.0’s online Video Booth on April 30, 2012.

On Monday, April 30 please join us at a screening and cocktail reception at Dit e Nat from 18:00-20:00. Kosovo 2.0 will give a short talk about the background of the project, and a selection of the project’s top videos will be screened. Snacks and refreshments will be served.

See you there!

pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn900